Tag Archives: Quan Hệ Cổ Đông

Công Bố Thông Tin – Mua Cổ Phiếu QuỹCông Bố Thông Tin – Mua Cổ Phiếu Quỹ

Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè trân trọng thông báo về việc mua cổ phiếu quỹ với nội dung như sau: – Mã chứng khoán: TNB – Mệnh giá: 10.000 đồng – Tổng số cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 09 cổ phiếu – Tổng số lượng đăng ký mua:

Thông báo bán đấu giá cổ phần lần đầu theo phương án cổ phần hóa của tổng công ty thép VN

Thông báo bán đấu giá cổ phần lần đầu theo phương án cổ phần hóa của tổng công ty thép VN và công văn của VNSTEEL về tham gia mua cổ phần Đọc trực tuyến: 1./ Thong bao ban dau gia VNSTEEL 2./ CV cua VNSTEEL ve tham gia mua co phan 3./ Van Ban

THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2010

THƯ MỜI  THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2010 Link Down: 1. Thông báo trieu tap ÐH Chương trình đại hội xem tại đây: 3. Chuong trình Mẫu GIẤY XÁC NHẬN/ ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2010 CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NHÀ BÈ    CỘNG HOÀ

Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2010 bằng tiền mặt [29/12/2010]

Theo thông báo: http://vsd.vn/VSD/CDA/default.aspx?ChannelID=48&ArticleID=10032&lang=v và xác nhận. Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) xin thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2010 bằng tiền mặt của Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè như sau: – Tên TCPH: CTCP Thép Nhà Bè –

Top