Tag Archives: NBSteel

Tin hoạt động tháng 8/2010Tin hoạt động tháng 8/2010

Tin hoạt động tháng 8/2010 Sau thời gian chuẩn bị khẩn trương, ngày 19/8/2010 Đại hội công đoàn cơ sở công ty cổ phần thép Nhà bè nhiệm kỳ 2010-2013 đã được tiến hành trong không khí sôi nổi chào mừng 65 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9, thi đua lập thành

Dự thảo NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NHÀ BÈ LẦN THỨ XIII, NHIỆM KỲ 2010 – 2013

Dự thảo NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NHÀ BÈ LẦN THỨ XIII, NHIỆM KỲ 2010 – 2013 Thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam và hướng dẫn số 21/HD-CĐT ngày 01 tháng 02 năm 2010 của Công đoàn Tổng Công ty Thép Việt Nam. Hôm nay, Công đoàn

ĐỀ ÁN NHÂN SỰ BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NHÀ BÈ LẦN THỨ XIII, NHIỆM KỲ 2010-2013

ĐỀ ÁN NHÂN SỰ BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NHÀ BÈ LẦN THỨ XIII, NHIỆM KỲ 2010-2013 Căn cứ Điều lệ Công đoàn Việt Nam; Căn cứ Hướng dẫn số 21/HD-CĐT ngày 01 tháng 02 năm 2010 của Ban Thường vụ Công đoàn Tổng Công ty Thép Việt Nam về

BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN NHIỆM KỲ 2007-2010 PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2010-2013

BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN NHIỆM KỲ 2007-2010 PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2010-2013 Link đọc trực  tuyến: 06.Bao Cao Tong Ket Thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam và theo hướng dẫn số 21/HD-CĐT ngày 01 tháng 02 năm 2010 của Công đoàn Tổng Công ty Thép Việt Nam.

Cổ phiếu TNB của CTCP Thép Nhà Bè chính thức giao dịch trên thị trường UPCoM kể từ ngày 16/4/2010

Căn cứ công văn số 55/NBST-TCHC ngày 15/03/2010 của CTCP Thép Nhà Bè, Sở GDCK Hà Nội thông báo về việc chính thức đưa cổ phiếu của CTCP Thép Nhà Bè vào giao dịch trên thị trường UPCoM tại SGDCK Hà Nội với những nội dung sau: – Tên chứng khoán: Cổ phiếu CTCP Thép

Top