Thời Sự articles

Năm 2010 kinh tế Mỹ tăng trưởng khoảng 2%, tỷ lệ thất nghiệp cao hơn 10%

Trung tâm Anderson Forecast thuộc Đại học California, Los Angeles hôm 9/12 công bố bản nghiên cứu khẳng định nền kinh tế Mỹ “đang trên đà phát triển dù với tỷ lệ thất nghiệp rất cao.” Trung tâm Anderson Forecast là một trong những tổ chức thường xuyên nghiên cứu va đưa ra những dự

Vốn FDI tăng mạnh trong tháng 8

Tính đến cuối tháng 8 năm 2010, lượng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài được đăng ký vào Việt Nam đã đạt gần 10,8 tỷ USD. Chỉ trong vòng 20 ngày đầu tháng 8, lượng vốn FDI được các nhà đầu tư đăng ký đã đạt trên 1,6 tỷ USD, tăng 138% so với

Top