Tin Tức articles

Báo cáo kết quả giao dịch mua cổ phiếu của cổ đông nội bộ- Nguyễn Thị Thuỷ Tiên

Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè trân trọng công bố thông tin về Báo cáo kết quả giao dịch mua cổ phiếu của cổ đông nội bộ- Nguyễn Thị Thuỷ Tiên: Tên người thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Thủy Tiên Số chứng minh thư: 020062251 cấp ngày 1/11/2008 tại Tp. HCM Điện thoại:

Công bố thông tin về việc thay đổi Tổng giám đốc

Kính gửi: Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước Căn cứ thông tư số 09/2010/TT-BTC ngày 15/01/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công bố thông tin; Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè gởi đến Quý UBCK Nhà nước công bố thông tin về việc thay đổi Tổng giám đốc: (file đính kèm) Đồng

Top