Sản Phẩm – Chất Lượng articles

Khi buoc 0 nbsteel.vn

KHI BUỘC NỐIKHI BUỘC NỐI

KHI BUỘC NỐI Ø  Uốn móc đầu thép để buộc   Thép vằn: không cần uốn móc   Thép tròn trơn:   §  Đường kính thanh thép từ  12mm trở xuống thì đường kính móc bằng 2.5 lần đường kính thanh thép   §  Đường kính thanh thép lớn hơn 12mm thì đường kính móc

Khi uon 1 nbsteel.vn

KHI HÀN NỐIKHI HÀN NỐI

Ø  Nếu hàn 1 phía, chiều dài thép chồng để hàn lớn gấp 10 lần đường kính thanh thép  L =10d   Ø  Nếu hàn 2 phía, chiều dài thép chồng để hàn lớn gấp 5 lần đường kính thanh thép  L =5d Ví dụ:                  Thép đường kính 14 mm, hàn nối 1 phía,

Top