Quan Hệ Cổ Đông articles

GPKD ThepNhaBe

Giấy chứng nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp thay đổi lần 4

Giấy chứng nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp thay đổi lần 4, ngày 20/04/2015. Về việc thay đổi địa chỉ Công ty CP Thép Nhà Bè, gồm địa chỉ trụ sở chính và chi nhánh Nhơn Trạch. Xem trực tuyến tai: CBTT GCN DKDN thay doi lan 4_ngay 20-04-2015 CBTT thay doi thong tin va dia

Top