Lịch Sử articles

Picture 062

Lịch Sử Hình Thành & Phát TriểnLịch Sử Hình Thành & Phát Triển

Lịch Sử Hình Thành & Phát TriểnLịch Sử Hình Thành & Phát Triển

Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè là doanh nghiệp Nhà nước, là một công ty con của Tổng Công ty Thép Việt Nam (VNS), do Tổng Công ty sở hữu 69,07% vốn điều lệ. Tiền thân của Công ty trước 1975 là hãng thép VITHACO (Việt Thành) của các chủ tư bản người Hoa.

Top