Giấy chứng nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp thay đổi lần 4

GPKD ThepNhaBe

Giấy chứng nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp thay đổi lần 4, ngày 20/04/2015. Về việc thay đổi địa chỉ Công ty CP Thép Nhà Bè, gồm địa chỉ trụ sở chính và chi nhánh Nhơn Trạch.

Xem trực tuyến tai:

  1. CBTT GCN DKDN thay doi lan 4_ngay 20-04-2015
  2. CBTT thay doi thong tin va dia chi cong ty

*

*

Top