Thông tin cảnh báo khi sử dụng Thép

nbsteel.vn-baoquan1

– Khi uốn thép phải sử dụng gối uốn đúng đường kính theo từng chủng loại thép, theo qui định của Tiêu chuẩn. Nếu dùng sai gối uốn ( gối uốn nhỏ) sẽ gây nứt gãy cho sản phẩm thép

– Sử dụng các chủng loại thép theo đúng thiết kế của công trình để đảm bảo chất lượng và kết cấu công trình

Hướng dẫn bảo quản thép thành phẩm

KHI BUỘC NỐI

KHI HÀN NỐI

KHI UỐN THÉP

*

*

Top