Hướng dẫn bảo quản thép thành phẩm

nbsteel.vn-nhakhol174

– Trong kho chứa thép không được để hóa chất (axit, bazơ, muối) và không được để vật liệu thể khí như hơi các-bon, hơi lưu huỳnh, hơi hy-đrô, v.v…

– Thép xếp trong kho phải kê trên đà gỗ hoặc đà bằng bê-tông có đệm gỗ lót ở trên, cách mặt đất ít nhất là 10cm đối với kho nền xi-măng, và phải kê cao cách mặt đất ít nhất là 30cm kho nền đất.

– Nếu là loại thép có thể bảo quản ngoài trời được thì phải kê một đầu cao một đầu thấp, nền bãi phải cứng, không có cỏ mọc, mức chênh lệch chỉ cần độ 5cm.

– Không nên để lẫn lộn thép gỉ vào một chỗ với thép chưa gỉ. Các loại gỉ phải chọn xếp riêng để lau chùi thật sạch.

** Hạn sử dụng của sản phẩm thép, tùy thuộc vào cách bảo quản và môi trường đặt thép.

KHI BUỘC NỐI

KHI HÀN NỐI

KHI UỐN THÉP

*

*

Top