KHI UỐN THÉPKHI UỐN THÉP

Khi uon 0 nbsteel.vn

Ø  Mác thép càng cao thì đường kính gối uốn càng lớn.

Ø  Đường kính thanh thép càng lớn thì đường kính gối uốn càng lớn.

Ø  Đường kính gối uốn nhỏ hơn qui định thì thép sẽ nứt gãy.

 

QUI ĐỊNH VỀ ĐƯỜNG KÍNH GỐI UỐN

Mác thép

Đường kính danh nghĩa (mm)

Đường kính gối uốn

SD 295A

10-12-14-16-18

Gấp 3 lần đường kính danh nghĩa

20-22-25-28-32

Gấp 4 lần đường kính danh nghĩa

SD 390

10-12-14-16-18-20-22-25

Gấp 5 lần đường kính danh nghĩa

SD 490

10-12-14-16-18-20-22-25

Gấp 5 lần đường kính danh nghĩa

28-32

Gấp 6 lần đường kính danh nghĩa

Gr 60

10-12-14

Gấp 3.5 lần đường kính danh nghĩa

16-18-20-22-25

Gấp 5 lần đường kính danh nghĩa

28-32

Gấp 7 lần đường kính danh nghĩa

Gr 460

10-12-14-16-18-20-22-25-28-32

Gấp 5 lần đường kính danh nghĩa

Gr 40

10-12-14-16-18

Gấp 3.5 lần đường kính danh nghĩa

20-22-25-28-32

Gấp 5 lần đường kính danh nghĩa

Related posts

*

*

Top