KHI HÀN NỐIKHI HÀN NỐI

Khi uon 1 nbsteel.vn

Ø  Nếu hàn 1 phía, chiều dài thép chồng để hàn lớn gấp 10 lần đường kính thanh thép  L =10d

 

Ø  Nếu hàn 2 phía, chiều dài thép chồng để hàn lớn gấp 5 lần đường kính thanh thép  L =5d

Ví dụ:               

 

Thép đường kính 14 mm, hàn nối 1 phía, chiều dài mối hàn  L= 10×14 =140 mm

 

Thép đường kính 14 mm, hàn nối 2 phía, chiều dài mối hàn  L=  5×14  =70  mm

Related posts

*

*

Top