KHI BUỘC NỐIKHI BUỘC NỐI

Khi buoc 0 nbsteel.vn

KHI BUỘC NỐI

Ø  Uốn móc đầu thép để buộc

 

Thép vằn: không cần uốn móc

 

Thép tròn trơn:

 

§  Đường kính thanh thép từ  12mm trở xuống thì đường kính móc bằng 2.5 lần đường kính thanh thép

 

§  Đường kính thanh thép lớn hơn 12mm thì đường kính móc bằng 5 lần đường kính thanh thép

Ø  Chiều  dài nối buộc tối thiểu

 

Loại thép

Chiều dài nối buộc tối thiểu L

Vùng chịu kéo

Vùng chịu nén

Dầm hoặc tường Kết cấu khác Đầu cốt thép có  móc Đầu cốt thép không có móc
Thép tròn trơn cán nóng

40d

30d

20d

30d

Thép vằn cán nóng

40d

30d

20d

 

Ví dụ:   

Thép tròn trơn đường kính d=14mm, đầu thép có bẻ móc, khi nối để đổ bê tông cột (chịu nén), chiều dài nối buộc tối thiểu là L =20d =20 x 14mm =280mm

Related posts

*

*

Top