Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014

A952011-11759562

Căn cứ Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05/4/2012 của BTC hướng dẫn về việc CBTT. Công ty cổ phần Thép Nhà Bè (TNB) gởi CBTT:

1.       Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 (file kèm) TNB_ Thu moi tham du DHDCD thuong nien 2014

Chúng tôi cam kết những thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Trân trọng./.

Related posts

*

*

Top