Báo cáo thường niên 2013 (wifi)

ăn cứ Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05/4/2012 của BTC hướng dẫn về việc CBTT. Công ty cổ phần Thép Nhà Bè (TNB) gởi CBTT:

1.       Báo cáo thường niên 2013 (file kèm) TNB_ Bao cao thuong nien 2013

Công ty đã gửi 01 bản đến UBCKNN và HNX theo đường Bưu điện, đồng thời đăng trên trang web: nbsteel.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Kính mong nhận được sự giúp đỡ của HNX giúp TNB tuân thủ đầy đủ các quy định của Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Trân trọng./.

*

*

Top