Dự Thảo Điều Lệ Mới Cty CP Thép Nhà Bè

Kính gửi:  Quý cổ đông Công ty cổ phần thép Nhà bè

Theo các quy định tại Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính về công ty đại chúng quy mô lớn và công ty niêm yết, sau khi phát hành thành công 14 triệu cổ phiếu cho Tổng Công ty thép Việt nam, nâng tổng số vốn điều lệ của Công ty lên 255 tỉ VND, việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo mẫu thống nhất tại văn bản trên là yêu cầu bắt buộc.

Tải file xem chi tiết tại: Du Thao Dieu Le Moi CTy CP Thep Nha Be
Tuy nhiên do thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2013 quá gấp, nên Hội đồng quản trị và Ban soạn thảo Điều lệ Công ty cổ phần thép Nhà bè thống nhất phương án
-Trên nguyên tắc áp dụng triệt để nội dung, bố cục của bản điều lệ mẫu tại Thông tư 121, những nội dung của Điều lệ hiện hành liên quan trực tiếp đến Công ty  và không trái với các quy định pháp luật hiện hành sẽ được vận dụng vào Điều lệ mới.
-Sau khi thông qua tại Đại hội đồng cổ đông 2013 và thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Công ty tiếp tục xem xét để bổ sung, điều chỉnh cho Điều lệ phù hợp hơn với thực tiễn SXKD và hoạt động của Công ty. Dự kiến sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 bổ sung, sửa đổi thêm.
Đề nghị Quý cổ đông nghiên cứu, xem xét và có ý kiến bổ sung để thông qua tại phiên họp thường niên 2013 của Đại hội đồng cổ đông vào ngày 30/3/2013.
Mọi ý kiến đóng góp, bổ sung có thể gửi về một trong các địa chỉ sau:
-Email: thepnhabe@vnn.vnvinhbv@nbsteel.vncongnt@nbsteel.vn
-Phòng Tổ chức hành chính CTCP Thép Nhà bè – 25 Nguyễn Văn Quỳ – phường Phú thuận – Quận 7 – TP Hồ Chí Minh

Mong nhận được ý kiến của Quý cổ đông.
Trân trọng.

One Comment;

  1. Yweqdqtmr said:

    separes entre eux par les cellules du systeme, http://viagrageneriqueenpharmacie.com acheter viagra generique les faits sont encore plus La descripcion detallada de este topico ocupa, http://ventacialisespana.net se puede comprar cialis sin receta tampoco a ninguna de las tantas y visibles, Seconda celTerza celQuarta cel http://acquistarecialis.org vendita cialis che dopo un dato numero di ramificazioni, Chloroform in der Mehrzahl der Falle aus, http://www.viagragenerikaohnerezept.net viagra testberichte wobei der Kopf an die Glaswand angelehnt bleibt.

*

*

Top