Báo cáo tình tình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2012

Minh họa

 

Căn cứ thông tư số 52/2010/TT-BTC ngày 5/04/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công bố thông tin;Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè gởi đến Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội công bố thông tin về Báo cáo tình tình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2012 (file đính kèm) TNB_BCQT cong ty 6 thang 2012

Thông tin trên được đăng tải trên trang web của Công ty: http://nbsteel.vn/. Đồng thời Thép Nhà Bè cũng đã gởi 01 bản chính qua đường Bưu điện đến Quý UBCK Nhà nước và Sở Giao dịch CK Hà Nội.

Trân trọng cảm ơn và mong nhận được sự giúp đỡ của Quý Uỷ ban, Quý Sở giúp chúng tôi ngày càng hoàn thiện công tác công bố thông tin, tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật và đáp ứng ngày một tốt hơn yêu cầu của cổ đông./.

*

*

Top