Thông Báo thay đổi thời gian ĐHCĐ

Kính gửi: UBCK Nhà nước

Căn cứ thông tư số 09/2010/TT-BTC ngày 15/01/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công bố thông tin;

Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè gởi đến Quý UBCK Nhà nước công bố thông tin về: thay đổi thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên 2011

Đồng thời Thép Nhà Bè cũng đã gởi 01 bản chính qua đường Bưu điện.

Trân trọng cảm ơn và mong nhận được sự giúp đỡ của Quý Uỷ ban giúp chúng tôi ngày càng hoàn thiện công tác công bố thông tin, tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật và đáp ứng ngày một tốt hơn yêu cầu của cổ đông.

Văn bản: TB thay doi thoi gian DHCD

Related posts

*

*

Top