Thông báo giao dịch mua cổ phiếu của cổ đông nội bộ- Nguyễn Thị Thuỷ Tiên

Cổ đông nội bộ sẽ không được phép cùng mua bán một loại cổ phiếu. Ảnh minh họa: N.M

Cổ đông nội bộ sẽ không được phép cùng mua bán một loại cổ phiếu. Ảnh minh họa: N.M

Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè trân trọng công bố thông tin về Thông báo giao dịch mua cổ phiếu của cổ đông nội bộ- Nguyễn Thị Thuỷ Tiên:

1. Tên người thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Thuỷ Tiên

2. Số chứng minh thư: 020062251 cấp ngày 01/11/2008 tại TP. HCM

3. Điện thoại liên hệ: (08) 38 733 625               Fax: (08) 38 730 264

4. Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết, đăng ký giao dịch: Uỷ viên Ban Kiểm soát

5. Mã chứng khoán giao dịch: TNB

6. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 18.970 cổ phiếu

7.  Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 5.000 cổ phiếu

8. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 23.970 cổ phiếu

9. Mục đích thực hiện giao dịch: tăng số lượng sở hữu

10. Phương thức giao dịch: khớp lệnh

11. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 03/11/2011 đến ngày 02/01/2012

 

Chi tiết: CBTT-TB giao dich co phieu cua co dong noi bo Nguyen Thi Thuy Tien

*

*

Top