Báo cáo kết qủa giao dịch cổ phiếu cổ đông nội bộ

Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè trân trọng thông báo Bà Nguyễn Thị Thủy Tiên – Thành viên BKS CTCP Thép Nhà Bè (UPCoM: TNB) đã mua 5,000 cp, chi tiết

–        Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Thủy Tiên

–        Chức vụ hiện nay tại TCNY: Thành viên BKS

–        Mã chứng khoán: TNB

–        Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 8,970 CP (tỷ lệ 0.08%)

–        Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 5,000 CP

–        Số lượng cổ phiếu đã mua: 5,000 CP

–        Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 13,970 CP (tỷ lệ 0.12%)

–        Ngày bắt đầu giao dịch: 04/08/2011

–        Ngày kết thúc giao dịch: 25/08/2011

Đọc trực tuyến: CBTT-TB giao dich co phieu cua co dong noi bo

Related posts

*

*

Top