THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỔ ĐÔNG NỘI BỘTHÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

Căn cứ Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ, Bà Nguyễn Thị Thuỷ Tiên – Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè ngày 25/7/2011 gửi Ủy ban chứng khoán Nhà Nước và Sở giao dịch chứng khoán về việc thông báo giao dịch mua cổ phiếu TNB. Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè trân trọng thông báo đến các quý cổ đông được biết:

1.      Tên người thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Thủy Tiên

2.      Số CMND: 020062251 cấp ngày 1/11/2008 tại Tp. HCM

3.      Điện thoại liên hệ: 08 38733625; Fax: 08 730264

4.      Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Ủy viên Ban Kiểm soát

5.      Mã chứng khoán giao dịch: TNB

6.      Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 8.970 cổ phiếu

7.      Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 5.000 cổ phiếu

8.      Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng số lượng sở hữu

9.      Phương thức giao dịch: Khớp lệnh

10. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: Từ ngày 29/7/2011 đến 10/9/2011.

 

Chi tiết Phu luc IX_ CBTT cua co dong noi bo

_________

Bùi Văn Vĩnh

 

*

*

Top