Thông báo bán đấu giá cổ phần lần đầu theo phương án cổ phần hóa của tổng công ty thép VN

Thông báo bán đấu giá cổ phần lần đầu theo phương án cổ phần hóa của tổng công ty thép VN và công văn của VNSTEEL về tham gia mua cổ phần

Đọc trực tuyến:

1./ Thong bao ban dau gia VNSTEEL

2./ CV cua VNSTEEL ve tham gia mua co phan

3./ Van Ban Cua NBSTELL

THÔNG BÁO
Về việc bán đấu giá cổ phần lần đầu của Tổng Công ty thép Việt nam

Căn cứ công văn số 534/VNS-TCLĐ  ngày 30/5/2011 của Tổng Công ty thép Việt nam về việc vận động toàn thể cán bộ công nhân viên đang công tác trong hệ thống Tổng Công ty tham gia mua đấu giá cổ phiếu của Tổng Công ty thép Việt nam, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần thép Nhà bè kêu gọi toàn thể CBCNV của Công ty tích cực tham gia mua cổ phần của Tổng Công ty, góp phần vào việc thực hiện thành công chủ trương cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước của Chính phủ, tạo điều kiện cho Tổng Công ty thép Việt nam phát triển bền vững, toàn diện.

Đề nghị tham khảo thêm các thông tin công bố của Tổng công ty trong các văn bản kèm theo. Những người có nguyện vọng mua cổ phần đấu giá của Tổng công ty có thể liên hệ trực tiếp với Phòng Tổ chức lao động Tổng Công ty thép Việt nam (Trụ sở phía Nam-56 Thủ Khoa Huân quận 1 TPHCM) hoặc anh Bùi Văn Vĩnh-Phó Trưởng phòng Tổ chức hành chính Công ty cổ phần thép Nhà bè để được hướng dẫn thủ tục.

Related posts

*

*

Top