Thông báo về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2010 bằng tiền mặt

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thép Nhà Bè trân trọng thông báo đến Quý cổ đông chưa lưu ký CK về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2010 bằng tiền mặt cho chứng khoán của công ty như sau:

Download toàn văn bản:

1./ Thong bao ve viec chi tra co tuc tien mat

2./ From de nghi chi tra bang hinh thuc chuyen khoan

– Tên chứng khoán: Công ty cổ phần Thép Nhà Bè
– Mã chứng khoán: TNB
– Loại chứng khoán: Chứng khoán chuyển nhượng tự do
– Mệnh giá: 10.000 đồng
– Tỷ lệ thực hiện: 06%/ cổ phần (01 cổ phần được nhận 600 đồng)
– Thời gian thanh toán: từ ngày 28/01/2011
– Địa điểm thực hiện:
1) Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
2) Đối với chứng khoán chưa lưu ký:
– Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền mặt tại: Công ty cổ phần Thép Nhà Bè – 25 Nguyễn Văn Quỳ, Phường Phú Thuận, Quận 7, TP. HCM. Khi đến nhận cổ tức đề nghị mang theo CMND/ Giấy giới thiệu, giấy ủy quyền có xác nhận (nếu có) và sổ chứng nhận cổ phần.
– Trường hợp nhận cổ tức bằng hình thức chuyển khoản:
▪ Tổ chức/ cá nhân có đề nghị chuyển khoản, cung cấp số tài khoản có xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản (đối với cá nhân) trước ngày 27/01/2011 (mẫu đính kèm).
▪ Phí chuyển khoản do cổ đông chi trả, Công ty sẽ khấu trừ vào tiền trả cổ tức trước khi chuyển trả.
Quý cổ đông vui lòng liên hệ Công ty để có thêm thông tin.
Trân trọng./.

Related posts

*

*

Top