Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2010 bằng tiền mặt [29/12/2010]

Theo thông báo: http://vsd.vn/VSD/CDA/default.aspx?ChannelID=48&ArticleID=10032&lang=v và xác nhận.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) xin thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2010 bằng tiền mặt của Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè như sau:

– Tên TCPH: CTCP Thép Nhà Bè
– Trụ sở chính: 25 Nguyễn Văn Quỳ, Phường Phú Thuận, Q.7, TP. HCM
– Điện thoại: (84-8) 3873 3625 Fax: (84-8) 3873 0264
– Tên chứng khoán: Cổ phiếu CTCP Thép Nhà Bè
– Sàn giao dịch: Upcom
– Mã chứng khoán: TNB
– Mã ISIN: VN000000TNB5
– Loại chứng khoán: Cổ phần phổ thông
– Mệnh giá: 10.000 đồng
– Ngày đăng ký cuối cùng: 12/01/2011
– Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2010 bằng tiền mặt
– Tỷ lệ thực hiện: 6%/ mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 600 đồng)
– Thời gian dự kiến: 28/01/2011
– Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Thép Nhà Bè – 25 – Nguyễn Văn Quỳ, Phường Phú Thuận, Q.7, TP. HCM từ ngày 28/01/2011. Khi đến nhận cổ tức yêu cầu mang theo Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần, CMND và Giấy ủy quyền (nếu có).

Đề nghị các Thành viên lưu ký đối chiếu và gửi văn bản xác nhận tính chính xác về thông tin người sở hữu trong danh sách người sở hữu chứng khoán TNB lưu ký thực hiện quyền cho Chi nhánh VSD.

Thời hạn gửi văn bản xác nhận: Chậm nhất vào ngày 01/02/2011.

Related posts

*

*

Top