TNB: Trả cổ tức năm 2009 bằng cổ phiếu [17/09/2010]

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) xin thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2009 bằng cổ phiếu của CTCP Thép Nhà Bè như sau:

– Tên TCPH: CTCP Thép Nhà Bè
– Trụ sở chính: 25 Nguyễn Văn Quỳ, Phường Phú Thuận, Q.7, TP. HCM
– Điện thoại: (84-8) 3873 3625 Fax: (84-8) 3873 0264
– Sàn giao dịch: OTC
– Tên chứng khoán: Cổ phiếu CTCP Thép Nhà Bè
– Mã chứng khoán: TNB
– Mã ISIN: VN000000TNB5
– Loại chứng khoán: Cổ phần phổ thông
– Mệnh giá: 10.000 đồng
– Ngày đăng ký cuối cùng: 29/09/2010
– Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2009 bằng cổ phiếu
– Nội dung cụ thể:

+ Tỷ lệ thực hiện: 20:3 (01 cổ phiếu được 01 quyền, cứ 20 quyền được nhận 03 cổ phiếu mới). Số lượng cổ phiếu được nhận sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần lẻ thập phân sẽ được Công ty mua lại làm cổ phiếu quỹ với giá 10.000 đồng/ cổ phần.

Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 115 cổ phiếu, với tỷ lệ thực hiện quyền là 20:03, cổ đông A sẽ được nhận (115*3/20)=17,25 cổ phiếu. Do làm tròn đến hàng đơn vị nên cổ đông A thực nhận 17 cổ phiếu mới, cùng với số tiền là 0,25 * 10.000 = 2.500 đồng

– Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở chính CTCP Thép Nhà Bè – 25 Nguyễn Văn Quỳ, Phường Phú Thuận, Q.7, TP. HCM (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 18/10/2010. Khi đến nhận cổ tức yêu cầu mang theo  Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần và chứng minh nhân dân/ Giấy ĐKKD (nếu là tổ chức)

Đề nghị các Thành viên lưu ký đối chiếu và gửi văn bản xác nhận tính chính xác về thông tin người sở hữu trong danh sách người sở hữu chứng khoán TNB lưu ký thực hiện quyền cho Chi nhánh VSD.

Thời hạn gửi văn bản xác nhận: Chậm nhất vào ngày 01/10/2010.

Related posts

2 Comments

 1. Marketing said:

  – Địa điểm thực hiện:

  + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

  + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở chính CTCP Thép Nhà Bè – 25 Nguyễn Văn Quỳ, Phường Phú Thuận, Q.7, TP. HCM (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 18/10/2010. Khi đến nhận cổ tức yêu cầu mang theo Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần và chứng minh nhân dân/ Giấy ĐKKD (nếu là tổ chức)

  Đề nghị các Thành viên lưu ký đối chiếu và gửi văn bản xác nhận tính chính xác về thông tin người sở hữu trong danh sách người sở hữu chứng khoán TNB lưu ký thực hiện quyền cho Chi nhánh VSD.

  Thời hạn gửi văn bản xác nhận: Chậm nhất vào ngày 01/10/2010.

*

*

Top