Nghị quyết về việc trả cổ tức năm 2009

Nghị quyết về việc trả cổ tức năm 2009

Link đọc trực tuyến: NQHDQT ve tra co tuc 2009 bang CP

Căn cứ luật doanh nghiệp , căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần Thép Nhà Bè, căn cứ Nghị Quyết ĐHCĐ, hội đồng quản trị công ty Thép Nhà Bè Quyết Định ….

Related posts

3 Comments

  1. Thành Lê said:

    Tags: Quan Hệ Cổ Đông Nghị quyết về việc trả cổ tức năm 2009 test comment 😀

  2. Thịnh Lão Gia said:

    🙂 🙂 🙂 đã đọc và tiếp nhận thông tin, cập nhật thêm sau nhe.

  3. TN said:

    TNB đã gởi thông báo chốt danh sách cổ đông, ngày ĐKCC 29/9/2010 và ngày thanh toán 18/10/2010.

*

*

Top