Dự thảo NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NHÀ BÈ LẦN THỨ XIII, NHIỆM KỲ 2010 – 2013

Dự thảo NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NHÀ BÈ LẦN THỨ XIII, NHIỆM KỲ 2010 – 2013

Thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam và hướng dẫn số 21/HD-CĐT ngày 01 tháng 02 năm 2010 của Công đoàn Tổng Công ty Thép Việt Nam. Hôm nay, Công đoàn Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè tổ chức Đại hội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2010-2013 để kiểm điểm công tác hoạt động của nhiệm kỳ 2007-2010 và đề ra phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ tới.
Sau khi được nghe Báo cáo Tổng kết công tác Công đoàn nhiệm kỳ 2007-2010 và phương hướng công tác nhiệm kỳ 2010-2013, phát biểu chỉ đạo của Lãnh đạo Công ty, Công đoàn cấp trên và ý kiến thảo luận của các đại biểu, Đại hội nhất trí thông qua quyết nghị với những nội dung sau:

Link đọc trực tuyến: 09.Nghi Quyet Du Thao

Related posts

One Comment;

  1. Pingback: du hoc nga

*

*

Top