BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN NHIỆM KỲ 2007-2010 PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2010-2013

BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN NHIỆM KỲ 2007-2010

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2010-2013

Link đọc trực  tuyến: 06.Bao Cao Tong Ket

Thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam và theo hướng dẫn số 21/HD-CĐT ngày 01 tháng 02 năm 2010 của Công đoàn Tổng Công ty Thép Việt Nam. Hôm nay, Công đoàn Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè Tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2010-2013 để kiểm điểm công tác hoạt động của nhiệm kỳ 2007-2010 và đề ra phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ tới.
Sau đây là phần Báo cáo Tổng kết công tác Công đoàn nhiệm kỳ 2007-2010 và Phương hướng nhiệm vụ của công tác công đoàn nhiệm kỳ 2010-2013.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading ... Loading ...
digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb