Cổ phiếu TNB của CTCP Thép Nhà Bè chính thức giao dịch trên thị trường UPCoM kể từ ngày 16/4/2010

Căn cứ công văn số 55/NBST-TCHC ngày 15/03/2010 của CTCP Thép Nhà Bè, Sở GDCK Hà Nội thông báo về việc chính thức đưa cổ phiếu của CTCP Thép Nhà Bè vào giao dịch trên thị trường UPCoM tại SGDCK Hà Nội với những nội dung sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu CTCP Thép Nhà Bè

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mã chứng khoán: TNB

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch: 10.000.000 cổ phiếu (Mười triệu cổ phiếu)

Tổng giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch: 100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng)

Ngày giao dịch chính thức: Thứ Sáu, 16/04/2010

hình minh họa

hình minh họa

Related posts

*

*

Top