Chấp thuận ĐKGD cổ phiếu trên thị trường UPCoM cho CTCP Thép Nhà Bè

Ngày 09/03/2010, SGD Chứng khoán Hà Nội đã có thông báo chấp thuận cho CTCP Thép Nhà Bè được đăng ký giao dịch cổ phiếu tại SGD với những nội dung sau:

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mã chứng khoán: TNB

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch: 10.000.000 cổ phiếu

Tổng giá trị đăng ký giao dịch (theo mệnh giá): 100 tỷ đồng

Hình ảnh minh hoạ cổ phiếu

Hình ảnh minh hoạ cổ phiếu

Related posts

*

*

Top